Prelegenci | Grzegorz Krzos

0

Grzegorz Krzos

Dr Grzegorz Krzos – adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania, w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu prac dotyczących tematyki współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w tym reengineeringu. Jest kierownikiem i uczestnikiem wielu wdrożeń projektów w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania koncentrują się szczególnie na analizie i ocenie wartości aplikacyjnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach, w tym na podejściu procesowym i projektowym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej i innych środków pomocowych.