Kontakt

Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. w likwidacji

Dane teleadresowe biura:
ul. W. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
tel.   785 556 600
e-mail: cemed@cemed.pl

Dane rejestrowe:
ul. W. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
NIP: 118-18-98-205 | REGON: 140983184 | KRS: 0000280799
Kapitał zakładowy: 2 695 000 PLN

Właściciel rachunku:  Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. w likwidacji
Nazwa banku i miasto:  PKO BP S,A. Warszawa