Centrum Edukacji Medycznej powstało w 2007 r. i jest ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej. Również w medycynie, ciągła edukacja jest kluczem do rozwoju zawodowego i osobistego.

Nasza działalność obejmuje głównie:

  • kursy kadawerowe,
  • szkolenia medyczne (zorientowane na praktykę, często mające warsztatowy charakter),
  • konferencje związane z nowoczesnymi technologiami w praktyce działalności medycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy rodzaj działalności – kursy cadaverowe. Dają one lekarzom możliwość ćwiczenia technik operacyjnych na preparatach nieutrwalonych. Jesteśmy przekonani, że szkolenia na tkankach ludzkich, jak żadne inne, oddają warunki panujące na prawdziwej sali operacyjnej. Nie zastąpią tego ani zajęcia teoretyczne, ani szkolenia na trenażerach. Preparaty, które używamy w laboratorium są przebadane pod kątem obecności wirusa HIV, AIDS oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Od 2012 przeprowadziliśmy blisko 250 kursów na cadaverach dla ponad 3000 uczestników. Ponadto, zorganizowaliśmy ponad 40 seminariów i konferencji, w których uczestniczyło 2500 osób.

Nasze centrum szkoleniowe mieści się na 400 metrach kwadratowych powierzchni imitującej blok operacyjny i jego zaplecze.