Sympozjum naukowe „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 20/10/2017

O wydarzeniu

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w sympozjum będącym podsumowaniem dotychczasowych prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach projektu badawczego START pt.: „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”.

Prelegenci:

badacze projektu START realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED

PROGRAM
9.30 Uroczyste rozpoczęcie sympozjum przez Kierownika projektu START prof. Wojciecha Święszkowskiego
  I Blok tematyczny: ASPEKTY KLINICZNE
9:45 Wykład: Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa  – Urszula Zdanowicz (lekarski zespół badaczy CMC Projektu START)
10:30 Wykład: Rehabilitacja pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa.                                                                                      – Agnieszka Rosińska, Magdalena Syrek (zespół fizjoterapii CMC)
11:10 Przerwa na kawę
  II Blok tematyczny: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
11:40 Wykład: Obrazowanie gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego.                                                               – dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń (specjalista diagnostyki obrazowej CMC)
12:10 Wykład: Nowe osiągnięcia w komputerowo wspomaganej diagnostyce obrazowej ścięgna Achillesa.                                                              – Bartosz Borucki (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
12:40 Przerwa na lunch
  III Blok tematyczny: ASPEKTY BIOLOGICZNE
13:20 Wykład: Modyfikacje właściwości komórek macierzystych przed przeszczepieniem w warunkach in vitro – czy warto to robić? – dr Anna Burdzińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
13:40 Wykład: Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu uszkodzeń tkanek                                                                                             – prof. Zygmunt Pojda (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)
14:00 Wykład: Ocena wpływu zastosowanych metod wspomagania gojenia na przebieg gojenia jatrogennych uszkodzeń ścięgna Achillesa na modelu zwierzęcym. – dr n. med. Grzegorz Gut, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  IV Blok tematyczny: ASPEKTY INŻYNIERSKIE
14:20 Wykład: 3D multi-layered scaffolds for tendon tissue engineering. – Chiara Rinoldi, Politechnika Warszawska
14:40 Zakończenie sympozjum
15:00 Polish-Taiwanese meeting
17:30 Zakończenie

 

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Warszawska
  • Carolina Medical Center
  • Uniwersytet Warszawski
  • Centrum Onkologii
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Biomaterials Innovation Research Center Harvard Medical School
  • McGowan Institute for Regenerative Medicine University of Pittsburgh

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w konferencji:

Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNIE wersję drukowaną publikacji „Rehabilitacja ścięgna Achillesa”.Achilles

Opracowany i opisany krok po kroku, oryginalny protokół fizjoterapeutyczny w dużej mierze bazuje na procesie gojenia się tkanek ścięgnistych. Każde z ćwiczeń zostało szczegółowo omówione i uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące np. możliwych ćwiczeń uzupełniających i zalecanej diagnostyki obrazowej. Do opisu każdego ćwiczenia przygotowany został wysokiej jakości materiał filmowy i zdjęciowy, którego głównym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prawidłowego wykonania określonego zadania.

1) Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Targach Medycznych towarzyszącym konferencji 2) Możliwość indywidualnych konsultacji po wykładach z prelegentami