Sympozjum naukowe „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 20/10/2017

O wydarzeniu

 


Szanowni Państwo,

zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w sympozjum będącym podsumowaniem dotychczasowych prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach Projektu badawczego pt.: „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum w składzie:

 • Politechnika Warszawska
 • Carolina Medical Center
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Harvard Medical School, Biomaterials Innovation Research Center
 • University of Pittsburgh, McGowan Institute for Regenerative Medicine

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

PRELEGENCI: badacze projektu START realizowanego w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED


Program ramowy:

 1. Wykład inauguracyjny – zaproszony wykład zewnętrzny medyczny – 45 min.

I Blok tematyczny: ASPEKTY KLINICZNE

 1. Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa

Projekt polega na opracowaniu metody, która dzięki zastosowaniu autologicznych komórek macierzystych znacznie poprawi skuteczność leczenia schorzeń ścięgien i więzadeł. Celem projektu jest również opracowanie nowych nieinwazyjnych technik obrazowania oraz metod analitycznych monitorowania procesu regeneracji tkanek.

– zespół lekarski badaczy Carolina Medical Center pod kierownictwem dr Roberta Śmigielskiego – 45 min.

  1. Rehabilitacja pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa. 

  Prezentacja przedstawia algorytm postępowania w rehabilitacji po trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa, który wynika z etapów gojenia się tkanki ścięgnistej. Proces gojenia został podzielony na cztery etapy, do których zaproponowano terapię i powrót do pełnej funkcji ścięgna. Dodatkowo wykorzystano USG jako metodę weryfikującą aktualny stan pacjenta i postępowanie fizjoterapeutyczne. Obiektywną ocenę konkretnych parametrów funkcji pacjenta podczas procesu terapii, dostarczają badania biomechaniczne.

  – Agnieszka Rosińska, Magdalena Syrek (zespół fizjoterapii CMC) – 40 min.

II Blok tematyczny: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 1. Obrazowanie gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego.
 • technika badania usg i MR w ocenie ścięgna piętowego /Achillesa/
 • obraz usg i MR prawidłowego ścięgna piętowego;
 • obraz dobrego gojenia  ścięgna w badaniach obrazowych ;
 • zaburzenia gojenia ścięgna piętowego w badaniach obrazowych

dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń (specjalista diagnostyki obrazowej CMC) – 30 min.

 1. Wystąpienie zespołu ICM pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki – 30 min.

III Blok tematyczny: ASPEKTY BIOLOGICZNE

 1. Wystąpienie zespołu WUM pod kierownictwem prof. Leszka Pączka – 20 min.
 2. Wystąpienie zespołu COI pod kierownictwem prof. Zygmunta Pojdy – 20 min.
 3. Wystąpienie zespołu UW pod kierownictwem prof. Piotra Zielenkiewicza – 20 min.
 4. Wystąpienie zespołu WUM pod kierownictwem prof. Artura Kamińskiego – 20 min.

IV Blok tematyczny: ASPEKTY INŻYNIERSKIE

 1. Wystąpienie zespołu PW pod kierownictwem prof. Wojciecha Święszkowskiego – 20 min.
 2. Wystąpienie zespołu ICM pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki – 20 min.

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w konferencji:

Uczestnicy otrzymają BEZPŁATNIE wersję drukowaną publikacji „Rehabilitacja ścięgna Achillesa”.Achilles

Opracowany i opisany krok po kroku, oryginalny protokół fizjoterapeutyczny w dużej mierze bazuje na procesie gojenia się tkanek ścięgnistych. Każde z ćwiczeń zostało szczegółowo omówione i uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące np. możliwych ćwiczeń uzupełniających i zalecanej diagnostyki obrazowej. Do opisu każdego ćwiczenia przygotowany został wysokiej jakości materiał filmowy i zdjęciowy, którego głównym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prawidłowego wykonania określonego zadania.

1) Uczestnik będzie mógł wziąć udział w Targach Medycznych towarzyszącym konferencji 2) Możliwość indywidualnych konsultacji po wykładach z prelegentami