Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 31/08/2018

O wydarzeniu

Wykładowcy i instruktorzy

Dr Andrzej Komor – kierownik kursu 

Dr Urszula Zdanowicz 

Dr n. med. Andrzej Mioduszewski 

Dr n. med. Henryk Liszka 

Kurs pod patronatem logotyp-PFAS

PROGRAM

 9:00 Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium – A. Kurzawa –

                Omówienie technik operacyjnych:

 • Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami – dr A. Komor;
 • Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron – zespolenie śrubą kaniulowaną – dr A. Komor;
 • Osteotomia MT1 typu scarf – dr H. Liszka
 • Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V  – dr U. Zdanowicz
 • Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien – dr A. Mioduszewski;

WYKŁADY

 • Anatomia stopy – przypomnienie – dr A. Mioduszewski
 • Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – dr. U. Zdanowicz
 • Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Komor
 • Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – dr H. Liszka
 • Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – dr H. Liszka
 • Osteotomia Cottona  – dr H. Liszka
 • Paluch sztywny – dr U. Zdanowicz
 • Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V – dr U. Zdanowicz
 • Palce szponiaste i młotkowate –  metody korekcji – dr A. Mioduszewski
 • Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Mioduszewski
 • Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia – dr A. Komor

SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach.

 • Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
 • Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
 • Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
 • Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
 • Osteotomia Cottona
 • Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
 • Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien

16: 00 Zakończenie kursu