Polska Akademia Mikrochirurgii. Moduł M3 Mikrochirurgia rekonstrukcyjna. Płaty z obrębu kończyny dolnej – kostne i miękko tkankowe

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 26/11/2015

O wydarzeniu

Kierownik naukowy: lek. Janusz Jaworowski                                      Koordynator Projektu: Anna Kurzawa

Zapraszamy do udziału w autorskim projekcie dra Janusza Jaworowskiego obejmującego 9 modułów szkoleń realizowanych w ramach Polskiej Akademii Mikrochirurgii. Warsztaty odbywają się w wyspecjalizowanym Centrum Szkoleniowym CEMED przystosowanym do prowadzenia kursów w warunkach imitujących sale operacyjne, przy użyciu mikroskopów oraz niezbędnego instrumentarium. W ramach Polskiej Akademii Mikrochirurgii zaplanowaliśmy szkolenia zarówno na modelach zwierzęcych (przy użyciu mikroskopów i lup operacyjnych) jak i na preparatach nieutrwalonych (cadaver worskhop).
Moduł M3 obejmuje warsztaty chirurgiczne technik preparowania płatów mikrochirurgicznych na świeżych preparatach nieutrwalonych (kończyna dolna).

Materclass 3 Mikrochirurgia rekonstrukcyjna

Płaty z obrębu kończyny dolnej – kostne i miękkotkankowe

8.00 Rozpoczęcie kursu. Wskazania do stosowania mikrochirurgicznych płatów tkankowych. Modyfikacje drabiny rekonstrukcyjnej.
8.15 Przegląd dostępnych lokalizacji dla płatów mikrochirurgicznych na kończynie dolnej
8.35 Płat przednio boczny okolicy uda (workhorse) chirurgii rekonstrukcyjnej

 • anatomia i planowanie płata
 • zasady preparowania płata – techniki podstawowe
 • zasady preparowania płata – techniki zaawansowane
 • płaty złożone: podwójne i chimeryczne
 • tips and tricks – jak skutecznie wykonać rekonstrukcję

9.35 przerwa
9.45 Zajęcia praktyczne preparowania płatów na preparatach nieutrwalonych pod czujnym okiem asystentów prowadzących
11.45 przerwa
11.50 Płat strzałkowy (workhorse) rekonstrukcji kości twarzoczaszki

 • anatomia i planowanie płata
 • zasady preparowania płata – techniki podstawowe
 • zasady preparowania płata – techniki zaawansowane
 • płaty złożone: podwójne i chimeryczne
 • tips and tricks – jak skutecznie wykonać rekonstrukcję

12.50 Obiad
13.10 Zajęcia praktyczne preparowania płatów na preparatach nieutrwalonych pod czujnym okiem asystentów prowadzących
15.10 Płat biodrowy (workhorse) w chirurgii implantologicznej

 • anatomia i planowanie płata
 • zasady preparowania płata – techniki podstawowe
 • zasady preparowania płata – techniki zaawansowane
 • płaty złożone: podwójne i chimeryczne
 • technika przenoszenia mikrochirurgicznych płatów z wszczepionymi implantami zębowymi
 • tips and tricks – jak skutecznie wykonać rekonstrukcję

16.10 Zajęcia praktyczne preparowania płatów na preparatach nieutrwalonych pod czujnym okiem asystentów prowadzących
18.10 Analiza trudności napotkanych w trakcie ćwiczeń, wskazówki do samodzielnej pracy
19.00 Zakończenie kursu