Konferencja naukowa „Badanie genetyczne w onkologii – czas zmian”

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 13/01/2018

O wydarzeniu

 • PATRONATY:

  Honorowy patronat: Prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Krajowy Konsultant w dziedzinie Genetyki Klinicznej

  Patronat naukowy:
  polskie-towarzystwo-genetyki-człowieka-logo

   

  Sponsor:logo-podstawowe

  Badania genetyczne w onkologii – czas zmian

  Nowoczesne technologie diagnostyczne opanowują laboratoria genetyki medycznej na całym świecie. Od naszego ostatniego spotkania (rok 2015) nastąpiło widoczne przesunięcie zakresu preferowanych badań genetycznych w obszarze onkologii, onkohematologii i predyspozycji do chorób nowotworowych. W dzisiejszej genetyce laboratoryjnej tradycyjne techniki cytogenetyczne i molekularne dostarczają nadal wartościowych wyników, jednak z każdym rokiem postępuje ekspansja zaawansowanych modyfikacji technik sekwencjonowania (sekwencjonowanie nowej generacji, NGS), PCR (np. digital-PCR), czy cytogenetyki molekularnej (micro-arrays). Nowe technologie już dziś pozwalaja na skuteczną analizę znikomych ilości DNA nowotworu krążącego w krwi pacjenta (cf-DNA, ct-DNA,) bądź analizę innych form materiału genetycznego (np. miRNA). Tą rewolucję technologiczną można przyrównać do XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. W obu przypadkach produkty, które wytwarzano za pomocą tradycyjnych narzędzi i rzemieślniczych umiejętności, ustępowały wielkoskalowej produkcji masowej, zapewniającej łatwiejszy dostęp do produkowanych dóbr.
  Nadszedł czas, w którym stajemy się aktywnymi uczestnikami rewolucji technologicznej w naszych laboratoriach i szpitalach. Coraz dobitniej uświadamiamy więc sobie, że każdy proces zmian wymaga różnorakich nakładów: mentalnych, organizacyjnych i finansowych. Konieczne jest poszerzenie wiedzy i umiejętności zarówno diagnostów genetyki medycznej, jak i lekarzy, będących odbiorcami wyniku badania genetycznego. Niezbędne jest przeorganizowanie pracy laboratoryjnej: tak realnej (fizycznej) jak i tej, odbywającej się w przestrzeni wirtualnej. Kolejnymi wyzwaniami są: selekcja, przetwarzanie, gromadzenie i bezpieczne przechowywanie olbrzymiej ilości uzyskiwanych danych. A wszystko to wymaga niemałych nakładów finansowych na każdym etapie wprowadzania. Na końcu tej drogi spodziewamy się istotnego obniżenie kosztów uzyskania pojedynczego wyniku badania genetycznego, a co za tym idzie – możliwość stosowania szerszej, bardziej wnikliwej i powszechniejszej diagnostyki genetycznej w nowotworach.
  Czas zmian rodzi pytania: Czy nowe technologie zastępują czy uzupełniają metody tradycyjne? Czego mogą dotyczyć zagrożenia wynikające z uzyskiwania i przechowywania danych genetycznych pacjentów? Czy jesteśmy na to gotowi?

  Do udziału w konferencji i wspólnej dyskusji zapraszamy osoby, zajmujące się wykonywaniem laboratoryjnych badań genetycznych w obszarze szeroko pojętej onkologii (w tym predyspozycji), lekarzy i genetyków klinicznych, korzystających z wyników badań genetycznych dla ustalenia prognozy, pogłębienia diagnozy, ustalenia optymalnej terapii czy kontroli skutków wdrożonego leczenia u swoich pacjentów. Mamy nadzieję, że konferencja nasza stanie się przyjaznym forum, umożliwiającym wymianę doświadczeń i poglądów, a także okazją do spotkań i nawiązania wartościowych kontaktów.

  Dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw.

 • Dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw. – Pracownia Genetyki Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

  Dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw.

  Biolog, cytogenetyk, diagnosta laboratoryjny, kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki w Centrum Onkologii-Instytutu im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, specjalista w dziedzinie Laboratoryjna Genetyka Medyczna, kierownik specjalizacji LGM. Obok działalności diagnostycznej i dydaktycznej zajmuje się praca badawczą. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z genetycznymi mechanizmami powstawania i rozwoju nowotworów człowieka oraz możliwością zastosowania metod genetycznych w praktyce onkologicznej, szczególne w obszarze białaczek i chłoniaków. Identyfikacja aberracji, lokalizacja punktów pęknięć i rozpoznanie rodzaju zmian w obrębie zaangażowanych genów, rozpatrywane są w korelacji z diagnozą i przebiegiem klinicznym choroby w wybranych typach nowotworów. Perspektywicznym celem badań jest wyselekcjonowanie bądź doprecyzowanie użytecznych klinicznie markerów genetycznych, istotnych dla ustalenia szczegółowego rozpoznania nowotworu, oceny rokowania, ewentualnej stratyfikacji pacjenta do grupy ryzyka oraz w planowaniu leczenia, szczególnie w obszarze terapii celowanej molekularnie. Jako ekspert uczestniczy w tworzeniu standardów diagnostycznych dla określonych białaczek/chłoniaków w zakresie diagnostyki cytogenetycznej oraz w tworzeniu standardów jakości genetycznych badań diagnostycznych w nowotworach. Jest przewodniczącą Sekcji Guzów Litych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz wiceprzewodniczą Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologiczej PTGC.

 • PATRONATY:

  Honorowy patronat: Prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Krajowy Konsultant w dziedzinie Genetyki Klinicznej

  Patronat naukowy:

  polskie-towarzystwo-genetyki-człowieka-logo

   

  Sponsor:logo-podstawowe

  8:30 Rejestracja uczestników
  9:00 Rozpoczęcie konferencji
  9:10 – 9:30 Barbara Pieńkowska-Grela: Nowe aplikacje badań genetycznych
  9:30 – 10:00 Dorota Nowakowska: Obecne strategie wczesnego wykrywania predyspozycji do  choroby nowotworowej
  10:00 – 10:30 Artur Kowalik: Diagnostyka mutacji w raku jajnika: Czy NGS zastąpi metody tradycyjne
  10:30 – 11:00 Magdalena Chechlińska: Nowe terapie immunologiczne
  11:00 -11:20 Wojciech Duljasz (Perlan Technologies): Zastosowanie rozwiązań wykorzystujących NGS w badaniu nowotworów
  11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
  11:35 – 11:55 Marta Libura: Diagnostyka molekularna w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego – stan obecny i perspektywy
  11:55 – 12:15 Beata Grygalewicz: Cytogenetyka klasyczna i molekularna w diagnostyce
  i leczeniu NHL
  12:15 – 12:35 Joanna Chorostowska-Wynimko: Rak płuca – czy tylko mutacje EGFR?
  12:35 – 12:55 Wiesława Grajkowska: Współczesna diagnostyka nowotworów mózgu – współpraca między patologiem a biologiem molekularnym
  12:55 – 13:15 Renata Woroniecka: Badanie genetyczne w OUN – możliwości i potrzeby
  13:15 – 14:00 Lunch
  14:00 – 14:30 Agata Filip: Badanie krążącego miRNA w CLL – wartość kliniczna
  14:30 – 14:50 Agnieszka Dansonka-Mieszkowska: Badanie krążącego DNA w diagnostyce czerniaka
  14:50 – 15:20 Łukasz Szafron: Technologia digital PCR w diagnostyce i monitorowaniu choroby resztkowej
  15:20 – 15:35 Pytania, podsumowanie, wnioski
  15:35     Zakończenie konferencji
  16:00-18:00 Spotkanie Sekcji Guzów Litych PTGC (tylko dla członków Sekcji)