Warsztaty Endoterapii Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Endoskopowa Dyssekcja Podśluzówkowa

Powiedz znajomemuPin on PinterestShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone
Data wydarzenia: 05/09/2017 - 06/09/2017

O wydarzeniu

Celem warsztatów jest nauka doświadczonych lekarzy endoskopistów nowych technik leczenia nowotworów  przewodu pokarmowego.

Komitet naukowy warsztatów:
– dr hab. n. med. Andrzej Białek
– dr n. med. Maciej Matłok
– dr Jan Pertkiewicz
– dr n. med. Michał Spychalski

Endoskopowa Dyssekcja Podśluzówkowa polega na wycięciu zmiany nowotworowej przez kontrolowanie głębokości i kierunku cięcia nożem diatermicznym a w związku z tym usuwanie w jednym kawałku nawet dużych zmian śluzówkowych i podśluzówkowych. Metoda ta wprowadzona w 1998 przez Gotoda i wsp. zakłada resekcję zmiany w jednym kawałku w granicach tkanki zdrowej – ESD (Endoscopic Submucosal Dissection). Polega ona na nacięciu zdrowej błony śluzowej wokół zmiany po wcześniejszym rozwarstwieniu jej, czyli podaniu do warstwy podśluzowej roztworu soli fizjologicznej z adrenaliną (1:20 000) i barwnikiem indygo carmine. Powoduje to odsunięcie warstwy mięśniowej od położonej powierzchownie śluzówki i pozwala na bezpiecznie nacięcie tej ostatniej oraz preparowanie zmiany w warstwie podśluzowej a następnie wycięciu jej przez odcięcie w warstwie podśluzowej i mięśniowej pod kontrolą wzroku.

Metoda ta jest w Azji (z szczególnym uwzględnieniem Japonii) powszechnie przyjętą, refundowaną przez ubezpieczenia metodą usuwania wczesnych zmian nowotworowych zarówno w górnym jak i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Powszechność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów sprawia, że ilość procedur wzrasta z roku na rok i coraz więcej pojawia się publikacji pokazujących wyniki leczenia tą metodą dużych grup chorych, przekraczających nawet 1000 pacjentów.  Podążając za wypracowanymi w Japonii standardami, zarówno w Europie i obu Amerykach metoda ESD jest wprowadzana do zasobu działań terapeutycznych u chorych z nowotworami wczesnymi jak i z chorobami przednowotworowymi.

Program:

5 września 2017 r., wtorek

Wykłady

12:00 – 14.00 Rozpoczęcie kursu
– Rozpoznawanie wczesnych zmian nowotworowych w badaniu endoskopowym – dr n. med. Maciej Matłok
– Wskazania do esd w przewodzie pokarmowym – dr Jan Pertkiewicz
– Narzędzia do dyssekcji – dr n. med. Michał Spychalski
– Techniczne aspekty wykonywania zabiegów – dr hab. n. med. Andrzej Białek

14.00 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 17.30 kurs praktyczny na żołądkach preparowanych

6 września 2017 r., środa

Warsztaty praktyczne

9.00–11.00 Warsztaty praktyczne na żołądkach preparowanych
11.00–11.30 Przerwa kawowa
11.30–13.30 Warsztaty praktyczne na żywych świniach
13.30–14.30 Podsumowanie kursu

Wymagania dla uczestników kursu:

ESD jest techniką wymagającą sprawności, umiejętności innych technik resekcyjnych oraz leczenia powikłań. Jest ona ponadto obarczona relatywnie dużym ryzykiem powikłań. Stosowana nieodpowiednio, może skutkować nie tylko dużym odsetkiem powikłań ale także niepełną resekcją zmiany.

  1. Szkolenie w ESD przeznaczone jest dla endoskopistów biegłych w technikach terapeutycznych, szczególnie EMR. Zalecane jest wykonanie co najmniej 200 takich procedur samodzielnie , zarówno w dolnym jak i górnym odcinku przewodu pokarmowego
  2. Nabycie wiedzy dotyczącej kwalifikacji, instrumentów, sprzętu endoskopowego przez samoszkolenie oraz szkolenie w ośrodkach wykonujących dużą ilość ESD,
  3. Wykonywanie zabiegów na modelu zwierzęcym (żołądki świńskie, żywe zwierzęta),
  4. Obserwowanie i asystowanie do zabiegów ESD w ośrodkach eksperckich,
  5. Uczestnictwo w workshopach i kursach hands-on,
  6. Rozpoczęcie wykonywania ESD w wybranych przypadkach.

Wszystkie powyższe etapy powinny być spełnione dla nabycia gruntownych umiejętności w wykonywaniu tej procedury. Ilość zabiegów wykonywana w poszczególnych etapach: obserwacje co najmniej 30 procedur w każdej lokalizacji, 10 ESD na modelu zwierzęcym i co najmniej 3 zabiegi wykonane pod nadzorem eksperta. Uważa się, że najlepszym miejscem do rozpoczęcia wykonywania ESD jest dystalna część żołądka lub dystalna część odbytnicy.  Eksperci są zgodni, że wykonanie co najmniej 20-40 procedur w tych lokalizacjach pozwala na wykonywanie zabiegów w proksymalnej części żołądka, przełyku i pozostałych częściach jelita grubego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu poprzez email: cemed@cemed.pl lub telefon 22 633 83 51.